.:: Just nu
Online: 6 | Inloggade: 39


.:: Chatt
Logga in för att skriva inlägg


.:: Våra partnersNYHETER FRÅN EWP


21 augusti 2023 20:35
LÄR DIG LITE OM SVAMPARNA!

Untitled document

För Sommarprognosen så hänvisas du till länken HÄR som du även hittar under artikeln.


Sommaren har varit skral på många håll om man bortser inledningen i slutet av maj och större delen av juni fram till midsommar. Det har som bekant regnat ordentligt och allt för mycket men en sak har det inneburit. Skogarna är nu fulla med svamp och att plocka svamp är både roligt och ger tillskott på matkontot.

<<< Den klassiska flugsvampen 
© Bild - Kenny Åström / EWP


Man kan förvälla* och frysa ned svamp och de som är duktiga kan torka svamp som man sedan kan ha hela vintern igenom. En svampomelett är en delikatess liksom en fin svampås till steken! Kanske godast är ändå nystekt svamp i smör...

*Förvällning innebär att man kokar upp svamp i vatten och slår bort kokspadet i en eller flera omgångar. Normalt sett så ska all svamp som ska frysas förvällas och det räcker oftast med en förvällning där svampen hettas upp, oftast i sitt eget spad då svamp ofta innehåller mycket vatten.

Nybörjare ska alltid starta med kantareller och soppar (rörsvampar)...
Innan vi gå in närmare på det hela så gäller följande devis:
PLOCKA ALDRIG OCH TA HEM SVAMP DU ÄR OSÄKER PÅ!
Det inträffar varje år hemska förgiftningar där förväxling har skett och det är främst vit flugsvamp och lömsk flugsvamp tillsammans med toppig giftspindling som utgör de riktigt stora hoten.
Även den tidigare stenmurklan som ansågs som en läckerhet efter förvällning ska ej plockas då dess gift kan orsaka skador på inre organ liksom ökad risk för cancer, trots förvällning!

Ödesdigra förgiftningssymptom!
Förgiftningssymptomen ger sig till känna först efter fler timmar och ibland dygn efter förtäringen och orsaken är att toxinet (giftet) ger sig på levern och njurarnas funktioner som slås ut.
Symptomen är starka magsmärtor, tunna diarréer vilket är tecken på organsvikt och därmed upphörande av vikiga funktioner på vitala organ som ofelbart leder till döden. OBS! Förvällning fungerar INTE på nedanstående giftsvampar och ej heller generellt på giftsvampar!

Två bra bilder!
Här är två viktiga bilder som NRM - Naturhistoriska Riksmuseet gått ut med.
Studera dessa noga för här har man en viktig svampnyckel med de giftigaste svamparna respektive några av de goda och "säkra" svamparna man kan plocka.Länk till Naturhistoriska Riksmuseet HÄR 

Tyvärr så är detta viktigt att belysa! -För svamp är en märklig organism som både kan ge kulinarisk upplevelse men likväl ett bittert slut på en människas liv om det vill sig riktigt illa.

Svampen - en märklig organism och just en svamp och inget annat.
Svampar (Fungi) bildar vid sidan om djur, växter och protister ett eget rike bland eukaryoter. Riket omfattar ungefär 150 000 beskrivna arter och det faktiska antalet arter uppskattas till mellan 1,5 miljoner och 6 miljoner.  De skiljer sig från växterna genom att de saknar klorofyll och är heterotrofa, och de skiljer sig från djuren genom att de absorberar sin föda snarare än äter den samt att de har cellväggar av kitin och glukaner.  Svamparna anses vara monofyletiska, det vill säga att det har funnits en ursprunglig art som alla svampar, och enbart svampar, härstammar från.

En stor del av året så är svampens närvaro dold för oss eftersom dess rottrådar är den verkliga "svampen" som lever under marken. De vi ser som själva "svampen" är fruktkroppen av densamma medan rottrådarna är den verkliga svampen som utför "jobbet" året runt under marken. Den hjälper till att bryta ned växtdelar men även animaliska rester efter döda djur och insekter. Svampen ingår i en komplex näringsväv och samarbetar ofta med andra organismer som t.ex. träd. Samarbetet benämns "mykhorriza" där ett utbyte av näringsämnen sker där svampen ger ämnen till trädet som i sin tur delar med sig av ämnen som svampen behöver.


Schematiskt exempel på mykhorriza - Bild Samen online LÄNK

Mykorrhiza är komplexet mellan en svamps hyfer/mycel (svamptrådar) och en växts rötter när dessa lever i symbios med varandra.  Genom att fina underjordiska svamptrådar tränger in i rötterna, hjälper svampen växten att ta upp vatten och närsalter, samtidigt som den får organiska föreningar från växten. Svampen kan också ge växten antibiotika som försvar mot parasitiska angripare.  Mykorrhiza betyder "svamprot", av mykes som är grekiska och betyder svamp och rhiza som på grekiska betyder rot.  Läs mer på Wikipedia HÄR

Svamparnas många ansikten...
Svamp är ju som sagt bildligt för de flesta av oss synonymt med fruktkroppen där kanske flugsvampen är mest symbolisk och vacker, ofta avbildad som dekoration eller i sagoböcker för barn som exempel.

Men svampar av andra arter som sprider sig med sporer kan även angripa träd och buskar med ofta vita höljen som t.ex. mjöldagg som kanske är trädgårdsodlarens värste fiende.
Inte allt för sällan angrips t.ex. krusbärsbuskar men även krukväxter liksom andra buskar som rosor e.t.c. angrips. Även vi människor har svampar på kroppen som är "goda" och hjälper vår hud att möta hot utifrån.


Hussvampsangrepp - En otäck syn som ofta innebär slutet för ett hus, oftast byggt av trä. - Bild Azotelibrary

Men ibland så går det över styr och man kan få nagelsvamp vilket alltså också är en svamp som är ovälkommen på kroppen. Den mest fruktade av alla svampar är kanske "äkta hussvamp" som angriper träkonstruktioner och även vissa sorters (kalkrik) murning i äldre hus.
Denna svampen är svårbekämpad och tyvärr så har man tvingats riva många vackra hus just beroende på den agressiva farliga hussvampen. Inte allt för sällan så tvingas brandkåren elda upp husen på plats, under kontrollerade former för att stoppa spridningen av hussvampen som kan vara extremt hög.
Länk Anticimex om äkta hussvamp HÄR

Bege er ut i svampskogen!
Nu är det rätt tid att bege sig ut och plocka svamp och utöver mötet med naturen så får man avkoppling och kan glömma vardagens bekymmer och allt elände i världen.
Sverige har en rik tillgång på fin natur med all sin skog och alla sina sjöar och med dagens snabba kommunikationer så utgör inte storstaden heller problem att komma ut till svampskogen.
Chansen är god att man möter många fina djur och möte med t.ex. rådjur är inte ovanligt. I norr så kan man t.o.m. möta björn men då måste man vara föriktig vid ett björn-möte...

Rätt kunskaper och rätt utrustning för svampplockningen är viktigt!
Att bege sig ut för att plocka svamp kräver inga stora excesser men några är viktiga att ha med sig och dessa listas här:

1 - Kunskap om "rätt svampar" men även fel svampar - Att veta vad man ska plocka avhandlades ovan och för detta så måste man veta vad som är ätbart. Ha därför kunskap om svamparna eller ha en svampkunnig med dig.
    Att ha en modern svampflora med sig antingen i bokform eller som en app i sin mobiltelefon är nödvändigt. Behändigt är att ha Svampguiden med sig och finns tillgänglig för iPhone på App-store HÄR

2 - Som nybörjare så väljer du som sagt "lätta svampar" att plocka! Den guldgula kantarellen är den mest klassiska att plocka. Lätt igenkännlig på att den gärna växer samlat och gyttrat med flera individer nära tillsammans.

Kantarell växer gärna i blandskog med gran och lövträd vid skogsbryn lätt igenkännlig på sin "tratt-form". Nära tillhands ligger också trattkantarellen som också är en god matsvamp med låg förväxlingsrisk.

 Rörsvampar (soppar) är en annan klassisk svamp där Karl-Johan svampen eller apelsinsoppen är de godaste med låg förväxlingsrisk. Även taggsvamp och blomkålssvamp är bra att plocka för nybörjarna då de är lätta att känna igen.  DISCLAIMER: - Plocka A-L-D-R-I-G en svamp om du är det allra minsta osäker!

3 - Ha en svampkorg att lägga svampen i! - En klassisk flätad korg av typ pilträ är den förvaringen som den nyplockade svampen mår bäst att förvaras i under svampturen. En hink av plast går också bra men lägg aldrig svampen i en plastpåse om inte turen är väldigt kort.
    Snabbt så blir svampen dålig och möglig, -det går på blott ett par timmar om förhållanden är ogynnsamma. Svampen ska förvaras luftigt och så torrt som möjligt.

4 - Ha en liten kniv med dig och en liten borste på svampturen! Genom att skära av svampen nära markytan så kan man bevara beståndet till kommande år. Själva fruktkropparna är inte perenna men rottrådarna (mycelet) är det.

 Annars så vicka försiktigt loss svampen när du drar upp den, särskilt på större exemplar är detta bra att göra. Använd sedan den lilla borsten (typ en sådan du har vid bak för att pensla bakverk eller en liten målarpensel som givetvis ska vara ny...) för att borsta bort löv och jordrester.
 Så slipper du att få knastrig sand eller jord med hem när du ska bereda svampen.

5 - Plocka INTE mer svamp än du ämnar att behålla! När man ser massor av svamp så är det lätt att "ha-begäret" tar överhanden och man snabbt tar mer svamp än man mäktar med att bereda vid hemkomsten.

Man måste även ta till tid för beredning som förvällning e.t.c. innan man fryser in svampen. Svampen måste förvällas (kokas av med lite lätt saltat vatten) innan frysning. Är man några stycken så går denna lite tråkiga syssla att rensa svampen lättare och snabbare.

När man är hemkommen är man kanske lite trött efter turen ute i skogen så att kanske ha svamp som en middag / kvällsmål är en bra "morot" att ta sikte på. Men först efter att ALL svamp är omhändertagen!

Så det är bara att bege sig ut i svampskogarna men med några tillägg...
Att plocka svamp finns inskrivet i allemansrätten vilket Sverige är unikt med liksom möjligheterna att plocka svamp. Men inte riktigt överallt. Att gå in på någon annans tomt, och plocka svamp utan lov är förkastligt och ej tillåtet.

Tänk också på att inte plocka svamp nära hårt trafikerade vägar eller nära järnvägar och industrier där marken kan vara förorenad. Svampen har tyvärr en förmåga att lätt ta upp gifter av olika slag.
Uppe i trakterna av Gävle med omnejd är det fortfarande inte lämpligt att plocka svamp då nedfallet efter Tjernobyl 1986 var som värst här. Svampen innehåller mycket höga halter av radioaktiva ämnen som mäts i Beqerel. Annars så är det fritt fram och hör gärna med myndigheterna om vad som gäller där.
Lycka till ute i svampskogen!

Några riktigt goda matsvampar med låg förväxlingsrisk på bild: (Källa SVAMPGUIDEN)

 - Karl Johan Svamp (Stensopp)


- Vanlig kantarell


- Trattkantarell

Skribent: S. Johansson - EWP


Skriv en kommentar
Du måste vara inloggad för att kunna skriva en kommentar


Kommenterar till den här nyheten (0):
Fler nyheter