.:: Just nu
Online: 21 | Inloggade: 39


.:: Chatt
Logga in fr att skriva inlgg


.:: Vra partnersNYHETER FRÅN EWP


12 september 2023 17:56
AFRIKANSK SVINPEST - EN DÖDLIG GRISSJUKDOM!

Untitled document

EWP går ibland in med ej väderrelaterade artiklar när dessa är av en mycket allvarlig art. Så är det i detta fallet eftersom afrikansk svinpest är en mycket fruktad virussjukdom som snabbt kan få mycket stora konsekvenser för oss alla!


Vad man fruktat länge har nu inträffat sedan den afrikanska svinpesten dessvärre har nått Sverige. Detta har skett troligen i augusti och antalet fall av konstaterad svinpest är nu uppe i minst 13 bekräftade fall.

 

Runt om i de drabbade skogarna så sker eftersök med hund och rutinerade jägare för att spåra upp döda eller smittade sjuka djur av vildsvin som idag består av en stor stam i Sverige.

I början av 1980-talet fanns det färre än 100 frilevande vildsvin i landet och tio år senare bestod stammen av cirka 500 djur. Sedan dess har spridningstakten varit snabb och idag uppskattas antalet vildsvin till cirka 150 000 stycken och sannolikt fler än så då vissa rapporter uppskattar till minst 200.000 djur.

Ett stort område är drabbat!

Jordbruksverket har nu beslutat om gränser för det man kallar en smittad zon utifrån de fynd som gjorts av döda vildsvin.

Här ovan finns en karta över området, där det är förbjudet för människor att röra sig i skog och mark. Det rör sig om ett område på upp mot 1.000 kvadratkilometer stort område, eller 100.000 hektar.

– Det berör hela Fagersta kommun, samt delar av kommunerna Norberg, Sala och Surahammar, säger statsveterinär Erika Chenais vid SVA till Svensk Jakt.

Omfattande begränsningar och restriktioner!
Restriktionerna som införs är omfattande, det är förbjudet för allmänheten att vistas i skogen, att gå av allmänna vägar. Ingreppen i människors vardag, inte minst landsbygdsboendes, blir enorma.

Restriktionerna för den berörda allmänheten är mycket hårda och innebär stora inskränkningar och restriktioner som kräver oerhört mycket av gemene man i den avlysta zonen!

– Ja, det är inom området som klassas som smittad zon förbjudet att rasta hunden utanför vägnätet, att jaga, att plocka bär och svamp och att hugga sin ved, till exempel, säger Erika Chenais. Det betyder att allemansrätten sålunda är inhiberad, d.v.s. har upphört tillfälligt. Vilket i klartext betyder att ALL vistelse utom för behörig godkänd personal, i samband med eftersök och sanering av döda vildsvin, är förbjuden!

Operativ ledningscentral och stab i området!
Jordbruksverket, har upprättat en operativ ledningscentral i området, och listar en rad aktiviteter som är förbjudna inom området. Detta för att inte fler vildsvin i området ska drabbas, och för att minska risken för spridning utanför den smittade zonen.

– Man jobbar intensivt tillsammans med övriga myndigheter och berörda branschorganisationer för att begränsa och bekämpa smittan. Det är viktigt att alla respekterar de restriktioner som nu gäller i det drabbade området, säger Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Afrikansk svinpest - En ytterst fruktad grissjudom med nästan 100% dödlighet!
Afrikansk svinpest (ASF, från engelskans African swine fever) är en virussjukdom som leder till viral blödarfeber med hög dödlighet hos tama och vilda grisar. Den orsakas av "afrikanskt svinpestvirus" (ASFV, från engelskans African swine fever virus) som är ett stort, dubbelsträngat DNA-virus i familjen Asfarviridae.

Viruset härstammar från Afrika, söder om Sahara, där det förekommer naturligt hos vårtsvin, busksvin och mjuka fästingar av släktet Ornithodoros. Dessa grupper fungerar förmodligen som vektorer och uppvisar inte några sjukdomssymptom. På 1950-talet spred viruset sig till iberiska halvön och sedan 2007 är det etablerat i bland annat Kaukasus och Ryssland. Sedan 2014 förekommer det i ett flertal EU-länder och har även etablerat sig i Kina och flera länder i Sydostasien.

Afrikansk svinpest beskrevs först 1921 efter att europeiska bosättare fört in tamsvin till områden där viruset förekom, och är därmed ett exempel på en ny infektionssjukdom. Sjukdomsbilden hos de drabbade grisarna kan vara mycket lik klassisk svinpest men de infekterande virusen för de båda sjukdomarna är inte alls närbesläktade. Afrikansk svinpest gör inte människor sjuka men orsakar köttindustrin stora förluster.

Läs mer om viruset HÄR på Wikipedia.

Var vaksam i skog och mark och besök ej svinstallar!

Nu gäller det för oss, allmänheten att vara vaksam när man är ute i skog och mark. Att INTE gå inom den avlysta spärrzonen (se kartan) är nummer ETT och brott mot detta kan i värsta fall leda till fängelse!

När man går i naturen för att t.ex. plocka svamp eller bara vandra så ska man OMEDELBART larma om man ser ett eller flera misstänkta sjuka vildsvin eller vildsvinskadaver!

Besöksförbud i alla landets svinstallar!
Som obehörig så gäller nu hårda restriktioner där ALL vistelse utom för de behöriga är förbjudna i svenska grisstallar. Risken är annars att smittan sprider sig.

Sannolika smittvägar...
Det mest sannolika är att matrester lämnats kastade i naturen som varit infekterade av svinpest-virus. Viruset är mycket hårdfört och kan överleva saltning, frysning och rökning av grisbaserade livsmedel. Dessa har ätits av vildsvin som smittats och blivit sjuka. Det är den troliga förklaringen just nu. Spridning kan även ske med fästingar, men den sannolikheten är minimal inom Sverige.

Men spridningen sker även via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via människor, transportbilar, redskap och liknande. Viruset kan överleva i elva dagar i grisavföring och viruset kan därför överföras genom direkt eller indirekt kontakt med smittade djurs avföring och kroppsvätskor. Det kan även överleva flera år i kylt eller fryst kött men även i rökta eller saltade produkter som nämnts ovan, varför matavfall är en viktig orsak till att viruset sprids till nya områden

Ingen julskinka och inga kotletter...
Det gäller att snabbt stoppa smittan och avgränsa denna för annars så riskerar en hel bransch att slås ut. Att tänka sig ett julbord utan den goda julskinkan är näst intill otänkbart för många av oss men faktiskt en potentionell risk om smittan sprids okontrollerat. Redan har flera länder stoppat sin import av svenskt griskött i rädsla för att få in smittan.

Källor:

Svensk Jakt

Wikipedia


Jordbruksverket

Skribent: S. Johansson - EWP


Skriv en kommentar:
Du måste vara inloggad för att kunna skriva en kommentar


Kommenterar till den här nyheten (2):
Fler nyheter