.:: Just nu
Online: 17 | Inloggade: 39


.:: Chatt
Logga in fr att skriva inlgg


.:: Vra partnersNYHETER FRÅN EWP


7 mars 2024 20:43
200 ?R AV ALLIANSFRIHET ?R TILL?NDA!

Untitled document

Emellanåt så tar EWP upp ämnen som ej innefattar väder som här när större omvälvade händelser inträffar. Så är det nu när det historiska klivet in i NATO skett. Åter ska det poängteras att EWP står oberoende och ej lägger politiska åsikter. Däremot så läggs fakta fram när större händelser inträffar som nu. Bakgrunden till Sveriges anslutning till NATO är givetvis händelserna i Ukraina särskilt från 24 februari 2022.

Torsdagen 7 mars kommer i all framtid anses som ett paradigmskifte för Sverige då 200 år av alliansfrihet och neutralitet är till ända. Lite efter klockan 17 så inträdde Sverige i Washingtonfördraget samt det Nordatlantiska fördraget som NATO innebär.
I framtiden så knyts Sverige till ett stort militärt samarbete med "stora länder" som U.S.A., Storbritannien, Kanada och Frankrike men även mindre länder som inalles är 31 till antalet utöver Sverige. Processen var besvärlig där Turkiet och Ungern spjärnade emot men till sist så kom Sverige med.

Här är lite fakta om vad NATO innebär för oss i framtiden.
Nordatlantiska fördragsorganisationen(förkortat Nato efter det engelska namnet North Atlantic Treaty Organization), även känd som Atlantpakten eller Atlantpaktsorganisationen, är en mellanstatlig militär allians mellan 32 stater i Europa och Nordamerika.Natos syfte är att arbeta för och säkerställa fred och säkerhet i medlemsstaterna.

Samarbetet regleras genom nordatlantiska fördraget som undertecknades den 4 april 1949 och trädde i kraft den 24 augusti 1949. Den viktigaste beståndsdelen i samarbetet är den kollektiva försvarsklausulen i artikel 5 i fördraget, som föreskriver att ett väpnat angrepp på någon av medlemsstaterna i Europa eller Nordamerika ska betraktas som ett angrepp mot dem alla och att en attackerad medlemsstat följaktligen ska bistås av övriga medlemmar.

Ursprungligen var Nato främst en politisk sammanslutning, men i och med Koreakriget, som inleddes i juni 1950, byggdes en militär struktur upp. Natos förste generalsekreterare Lord Ismay yttrade att organisationens mål var att ”hålla Sovjetunionen ute, amerikanerna inne och tyskarna nere”. Under kalla kriget rådde periodvis tvivel angående styrkan i förhållandet mellan de europeiska staterna och USA, tillsammans med tvivel angående trovärdigheten rörande Natos försvar gentemot en eventuell sovjetisk invasion. Dessa tvivel ledde bland annat till att Frankrike utvecklade egna kärnvapen. Efter Berlinmurens fall 1989 uppstod vänligare relationer mellan Nato och tidigare potentiella fiender i öst, inklusive en tillfällig förbättring av relationen med Ryssland. I mars 1999 respektive mars 2004 välkomnades totalt tio nya medlemmar, varav tre hade varit en del av Sovjetunionen och ytterligare sex hade varit en del av Warszawapakten.

Mer kan du läsa om militäralliansen HÄR.

Här blir Sverige medlem i NATO - Länk HÄR

Nu lite trevligare ämnen!

Umeå har fått meterologisk vår!
Under tisdagen den 5 mars kunde vi konstatera att den meteorologiska våren anlände till Umeå i Västerbotten redan den 28 februari. Detta är ett ovanligt tidigt datum. Endast tre gånger tidigare har det inträffat att våren anlänt till björkarnas stad redan i februari. Rekordet är från 2014 (22 februari) följt av 2015 (24 februari) samt 1959 (26 februari). Statistik över vårens ankomst i Umeå finns från 1859 och framåt.

Årets ankomstdatum är således det fjärde tidigaste som observerats i Umeå. Femteplatsen intas nu av 1948 då våren i Umeå anlände den 1 mars. Det allra senaste ankomstdatumet för Umeås del är den 25 maj vilket skedde nödåret 1867 följt av den 10 maj 1881 och den 3 maj 1899 och 1969.
Se SMHI:s blogg HÄR

"Fössta tossdan i mass!"
Idag firas en lite annorlunda dag som anses lite som "Smålands nationaldag" där dialektalt bokstaven "R" gärna försvinner i uttalet, främst i östra Småland.
Särskilt i kring Kalmar men även på Gotland så slog konditorierna mynt av detta för en del år sedan och presenterade "Marsipantårtans dag" eller "Massipantåtans dag"
Som främsta förespråkare är Sveriges ambassadör i Sydafrika Håkan Juholt samt den folkkäre Marcus Oscarsson på TV4 som även han gör politik intressant i sina inlägg i kanalen.
Men ursprungligen så skapades det hela företeelsen och grundades av Jonas Svenningson och hans syster, vars faster hade sagt ”fössta mass” på bred dialekt. De byggde vidare på detta med ”tossdan” så att det blev ”fössta tossdan i mass”.

Den 25 februari 2010 startade Jonas Svenningson en sida på Facebook med namnet Fössta Tossdan i Mass. Syskonen arbetade på Scandinavian Photo i Johanneshov, Stockholm och där införde traditionen att fira med marsipantårta. Den 3 mars 2010 önskade sidan sina följare en ”Glad Fössta Tossdan i Mass”. Samma dag nådde sidan 500 följare. Mer om företeelsen finns att läsa HÄR 

Kylslaget väder en tid framöver...
I hela landet blir det förhållandevis kylslaget nattetid men lite varmare dagtid där solen inte skyms av dimma eller molnighet. Och våren får ta lite paus.

Källor: Wikipedia & SMHI samt eget material


Skribent: S. Johansson - EWP


Skriv en kommentar:
Du måste vara inloggad för att kunna skriva en kommentar


Kommenterar till den här nyheten (0):
Fler nyheter